آهن اسفنجی کوره القایی

تولید و فروش آهن اسفنجی برای کوره القایی

تولید و فروش آهن اسفنجی برای کوره القایی

آهن اسفنجی کوره القایی باید دارای درصد متالیزاسیون بالا جه دستیابی به راندمان مناسب باشد. در فروش آهن اسفنجی توجه به نوع کوره مصرف کننده این محصول بسیار حائز اهمیت است.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید