فولاد استاندارد

بازار تولید فولاد استاندارد درجه یک

آیا می دانید فولاد استاندارد درجه یک به چه فولاد هایی و با چه ویژگی هایی اطلاق می شود؟ آیا بازار تولید این گونه فولاد ها را می شناسید؟ عناصری که با فولاد هم جوش می شوند هر یک خواص متفاوتی را به فولاد می بخشند. برای مثال کربن که با آهن ترکیب می شود […]

بیشتر بخوانید

خدمات تولید فولاد استاندارد

آیا می دانید استاندارد های جهانی و بین المللی فولاد به چند دسته تقسیم می شود؟ آیا می دانید چگونه می توانید از خدمات تولید این گونه فولاد ها بهره مند گردید؟ یکی از مواردی که در استاندارد یک فولاد لحاظ می شود ترکیب شیمیایی موجود در آن است. این ترکیب شیمیایی شامل کربن – […]

بیشتر بخوانید

مشاوره فروش فولاداستاندارد درجه یک

آیا می دانید درجه بندی فولاد ها به چه روش هایی صورت می گیرد؟ آیا مایل به فروش فولاد استاندارد درجه یک خود هستید و برای این امر به یک مشاوره نیاز دارید؟فولاد به آلیاژ های آهنی گفته می شود که 0.002 درصد تا 2.1 درصد وزن آن ها را کربن تشکیل داده باشد. فولاد […]

بیشتر بخوانید

بازار فروش فولاد استاندارد

آیا با استاندار هایی که برای انواع فولاد تعریف شده است آشنا هستید؟ آیا می دانید این استانداردها بر چه مبنایی تدوین شده اند؟ آیا بازار های فروش فولاد استاندارد را می شناسید؟نحوه تقسیم بندی فولاد ها بسیار متنوع است. می توان گفت هر استانداردی فولاد ها را به نحوی طبقه می نماید. برای مثال […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید