میلگرد سقف

سفارش میلگرد حرارتی سقف کرومیت

یکی از نگرانی های مهندسان به هنگام ساخت خانه و ویلاهای زیبا جلوگیری از ترک خوردگی است. به این منظور برای برطرف کردن این نگرانی پس از بتن ریزی، به سفارش میلگرد ح

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید