اسلب صادراتی

قیمت اسلب صادراتی ایران

قیمت اسلب صادراتی ایران 2019

شاخص قیمت اسلب صادراتی ایران و قیمت بیلت فولاد ایران روند نزولی را این هفته طی نمود. این درحالیست که شاهد رشد شاخص قیمت بیلت صادراتی cis در حدود +5$ بودیم. میزان افت هفتگی قیمت اسلب صادراتی در حدود -7.5% و برای بیلت فولاد در حدود -5.7% بود.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید