افزایش قیمت میلگرد

افزایش قیمت میلگرد در بازار

افزایش قیمت میلگرد در بازار

افزایش قیمت میلگرد در بازار را برای 3 بهمن 1397 نیز مشاهده کردیم. میزان افزایش همانطور که در مقاله قبل اشاره کردیم برای روز سه شنبه در حدود 20 الی 100 تومان بود. امروز مجددا افزایش قمت را شاهد بودیم که در حدود 20 الی 80 تومان افزایش مجدد را شاهد هستیم.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید