قيمت اسلب فولاد مباركه اصفهان

قيمت اسلب فولاد مباركه اصفهان

قيمت اسلب فولاد مباركه اصفهان متاثر از قیمت جهانی شمش فولاد و اسلب و بیلت فولادی روند، افزایشی را طی کرده است. در آخرین تغییران قیمت بیلت فولادی و اسلب صادراتی ایران افزایش 11.1% و 10.8% را داشته با نرخ قیمت 400 $/ton عرضه شده است.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید