قیمت سنگ آهن پلت

قیمت سنگ آهن در سایت پلت ژانویه 2019

قیمت سنگ آهن در سایت پلت ژانویه 2019

قیمت سنگ آهن در سایت پلت (سایت پلتس PLATTS) برای تاریخ 18 ژانویه 2019 نوسان +1.2 درصدی را برای قیمت سنگ آهن CFR China نشان داد. شاخص قیمت جهانی سنگ آهن نیز طی دو روز اخیر یعنی 21 و 22 ژانویه افزایشی ولی امروز 23 ژانویه کاهشی بوده است.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید