قیمت گندله آهن صادراتی

قیمت گندله آهن صادراتی

قیمت گندله آهن صادراتی در بندر

قیمت گندله آهن صادراتی مانند دو نوع دیگر سنگ آهن متاثر از قیمت جهانی گندله آهن تعیین می گردد. برای تعیین قیمت گندله سنگ آهن در ایران نیاز است قیمت صادراتی آن به همراه چند فاکتور از جمله عوارض صادرات در نظر گرفته شده و قیمت گندله آهن در بازار داخلی مشخص گردد.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید