میلگرد آجدار نمره 10

قیمت میلگرد آجدار نمره 10

قیمت میلگرد آجدار نمره 10

قیمت میلگرد آجدار نمره 10 برای گرید های a1، a2، a3 و a4 متفاوت از هم اعلام می شود. تفاوت در گرید به معنی تفاوت در آنالیز و ترکیب شیمیایی و لذا خواص مکانیکی فولاد می باشد.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید