کد آیسیک کنسانتره سنگ آهن

خرید کنسانتره سنگ آهن برای چین با کد آیسیک 1310412309

خرید کنسانتره سنگ آهن برای چین با کد آیسیک 1310412309

معامله خرید کنسانتره سنگ آهن با کد تعرفه 26011100 برای چین با قیمت 75/4  $/ton برای عیار 66% آهن در تاریخ 8 march 2019  انجام گرفته است. این قیمت 2/5 درصد رشد را در قیمت کنسانتره سنگ آهن صادراتی ایران نشان می دهد.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید