قرارداد فروش سنگ آهن مگنتیت

In the name of God بسمه تعالی  

شماره قرارداد: 11103/ الف

تاریخ: 25/01/1398

فروشنده: شرکت آهن و فولاد سیمرغ آذربایجان آدرس: تهران – تبریز تلفن:  09146602486، 04132605249 فکس: 02142694815 نماینده: لیلا نعمت زاده
خریدار: آدرس: تلفن: فکس: نماینده:

این قرارداد بوسیله و بین خریدار و فروشنده به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته می شود که به موجب آن خریدار موافقت می کند که خرید کند و فروشنده موافقت می کند که کالا را در شرایط و ضوابط مندرج در زیر به فروش برساند:

بند 1: تعریف

در این قرارداد، اصطلاحات به کار گرفته شده به معنی اعلام شده در این بند است، مگر اینکه به طور خاص مشخص شده باشد:

آ. “سنگ معدن” به معنی سنگ آهن منبع ایران است

ب. “ارز دلار”به معنای ارز ایالات متحده آمریکا است.

پ. تن برابر 1000 کیلوگرم است.

ت. “پایه مرطوب” به معنی سنگ در حالت مرطوب طبیعی خود است.

ث. “خشک” به معنی سنگ معدن در 105 درجه سانتی گراد خشک می شود.

ج . “UMETAL PRICE” شاخص قیمت سایت یومتال در آخرین به روز رسانی است.

چ. SGS”” به معنای”Societe Generale de Surveillance”  سوئیس است.

ح. “شرکت بازرسی” به معنی هر آژانس بازرسی بین المللی شناخته شده است.

خ. CIQ”” به معنی بازرسی ورود و خروج و قرنطینه تعریف شده کشور چین است.

د. “بندر بارگیری” به معنی بندر دپو محصول و بارگیری بر کشتی است.

ذ. “روز کاری” بر اساس تقویم کشور ایران در نظر گرفته خواهد شد.

ر. FOB”” به معنی تحویل بر روی عرشه کشتی است.

بند 2: کالا

سنگ آهن با خلوص 60% – کنسانتره سنگ آهن با خلوص 65%

کشور مبدا ایران

بندر بارگیری: سنگ آهن از بندر امام خمینی، ایران / کنسانتره سنگ آهن از بندرعباس، ایران

بندر مقصد ———————

بند 3: مقدار تحويل و مدت تحويل

مقدار کل تحویل: 150 هزار تن شامل 70 هزار تن سنگ آهن + 80 هزار تن کنسانتره سنگ آهن

مدت تحویل: 8 ماه

نحوه تحویل: 30 هزار تن هر 45-50  روز

تاریخ تحویل اولین محموله:  25 الی 30 خرداد 1398

بند 4: مشخصات تضمین شده

Fe                                60.00% Min. Al2O3                         1% Max. SiO2                            5.53% Max. Sulphur                        0.11% Max. Phosphorous                0.08% Max. Free moisture loss at 105 degrees centigrade 10% max.

1-4) سنگ آهن:

الف) ترکیب شیمیایی سنگ آهن  (بر پایه خشک):

Size (0-10mm)             0-10mm:          98% Min. Above 10mm: 1% Max. Total:               100%

ب) مشخصات فیزیکی سنگ آهن:

تایید شده توسط sgs (آنالیز آخرین محموله sgs شده را می توانید در زیر مشاهده کنید.)

Fe                                65.00% Min. Al2O3                         0.75% Max. SiO2                            5% Max. Sulphur                        0.05% Max. Phosphorous                0.03% Max. Free moisture (loss at 105 degrees centigrade) 10% max.

2-4) کنسانتره سنگ آهن

الف) مشخصات شیمیایی کنسانتره سنگ آهن

ب) مشخصات فیزیکی کنسانتره سنگ آهن مگنتیت

Size                             More than 0.07 mm for at least 70% of cargo.

تایید شده توسط آزمایشگاه ( ). فعلا محموله ای از کنسانتره ما تحت آزمایش sgs قرار نگرفته است. بنابراین می توانیم آنالیز sgs در حال حاضر ارائه دهیم ولی معیار معامله بعد از انتقال محموله به بندر، برگ آنالیز sgs خواهد بود.

بند 5: قیمت

1-5) سنگ آهن (Fe 60.00٪ Min)

آخرین قیمت اعلام شده پلتس برای عیار 60% در زمان بارگیری از بندر برای هر پارت 30 هزار تنی سنگ و کنسانتره.

2-5) کنسانتره سنگ آهن مگنتیت (Fe 65.00٪ Min)

آخرین قیمت اعلام شده پلتس برای عیار 65% در زمان بارگیری از بندر برای هر پارت 30 هزار تنی سنگ و کنسانتره.

بند 6: تنظیم قیمت

پاداش و معافیت

قیمت سنگ آهن و کنسانتره که در بند 5 تعيين شده است با پاداش و مجازات زير تنظيم خواهد شد:

1-6)سنگ آهن (Fe)

الف) خلوص:

جایزه: برای هر 1.00٪ آهن بالاتر از 60.00٪، قیمت پایه باید به 1.5 دلار در هر تن، افزایش یابد.

جریمه: برای هر 1.00٪ آهن کمتر از 60.00٪، قیمت پایه باید به 1.00 دلار در هر تن، کاهش یابد.

خریدار حق دارد محموله را برای محتوای Fe کمتر از 59٪ رد کند.

 ب) ناخالصی

اگر ترکیب سنگ معدن در خصوص آلومینا (Al2O3)، سیلیس (SiO2)، گوگرد (S) و فسفر (P) کمتر یا بیش از حداکثر تضمین مربوطه ذکر شده در ماده 4 در بالا باشد، نوسانات زیر بر قیمت اعمال خواهد شد:

  • : AL2O3  برای هر 1٪ افزایش از مقدار تضمین شده 1 درصد، 0.05  دلار مجازات و برای هر 1% کاهش به میزان 0.05 دلار در هر تن پاداش در نظر گرفته خواهد شد.
  •  :SiO2 برای هر 1٪ افزایش از مقدار تضمین شده 5.53 درصد، 0.05   دلار مجازات و برای هر 1% کاهش به میزان 0.05 دلار در هر تن پاداش در نظر گرفته خواهد شد.
  • S (گوگرد):  برای هر 0.01٪ افزایش از مقدار تضمین شده 0.11 درصد، 0.05 دلار مجازات و برای هر 0.01% کاهش به میزان 0.05 دلار در هر تن پاداش در نظر گرفته خواهد شد.
  • P (فسفر): برای هر 0.01٪ افزایش از مقدار تضمین شده 0.08 درصد، 0.05 دلار مجازات و برای هر 0.01% کاهش به میزان 0.05 دلار در هر تن پاداش در نظر گرفته خواهد شد.

ج)  رطوبت

در صورتی که رطوبت آزاد در 105 درجه سانتیگراد بیش از حداکثر تضمین باشد. از 10٪ به عنوان مندرج در بند (الف) بند 4 در بالا برای حمل و نقل، بر اساس  sgs، فروشنده باید به خریدار مبلغ مربوط به مقدار رطوبت بیش از حد تضمین شده بر مبنای وزن مرطوب نهایی را عودت دهد.

د)  اندازه

در صورتی که درصد دانه های با سایز بیش از 10 میلی متر، بیش از حداکثر تضمین شده مربوطه بند (ب) بند 4 باشد، فروشنده باید مجازات 0.25 دلار در هر تن را به ازای تغییر 1% بپذیرد. همچنین پاداش به ازای کاهش مقدار دانه های بیش از 10 میلی متر در هر تن برابر 0.25 دلار در هر 1 درصد برای فروشنده در نظر گرفه خواهد شد که خریدار آن را باید بپذیرد.

2-6) کنسانتره سنگ آهن مگنتیت

بند 7. پرداخت

نقدی

پیش پرداخت: معادل 15 درصد ارزش محموله می باشد که در دو مرحله شامل مرحله عقد قرارداد به میزان 5 درصد و مرحله بازدید از معدن معادل 10 درصد باید توسط خریدار واریز گردد. (پیش پرداخت بر مبنای آخرین قیمت پلتس در زمان عقد قرارداد خواهد بود.).

باقی مانده مبلغ را خریدار به صورت بارشی به ازای دریافت هر پارت 30 هزار تنی محموله بر اساس آخرین قیمت پلس در زمان بارگیری با اعمال پنالتی و پاداش توافق شده در قرارداد، پرداخت نماید. مراحل پرداخت به این نحو در نظر گرفته شده است، 20 درصد با ارائه و آزاد سازی گواهی sgs به نام خریدار، 20 درصد بعد از انتقال محموله بر روی عرشه کشتی و با ارائه مدارک گمرکی، 45 درصد بعد از صدور بارنامه و قبل از آزاد نمودن جواز حرکت کشتی دریافت خواهد شد. محموله به همراه ارائه مدارک گمرکی و بازرسی از سمت فروشنده به خریدار تحویل داده خواهد شد.

بند 8: اسناد

آ. گواهی مبدا (یک نسخه اصل و  دو نسخه کپی) که توسط اتاق بازرگانی ایران صادر می شود (می توان به امارات متحده عربی یا هند تغییر نام داد) شامل نام کالا و نام و آدرس های عرضه کننده کالا.

ب. گواهی کیفیت و گواهی وزن کالاهای قراردادی در 3 (سه) اصل و 3 (سه) نسخه کپی از هر کدام که توسط ناظر SGS صادر شده است. گواهی کیفیت برای نشان دادن نتایج واقعی آزمون ترکیب شیمیایی و سایر آزمون های مورد نیاز در این قرارداد.

پ. فاکتور

ت. بار نامه

بند 9: وزن

وزن در بارگیری: در بندر بارگیری، فروشنده با  هزینه خود اقدام به ارائه پیش نویس برای تعیین وزن سنگ آهن و کنسانتره توسط نماینده SGS می نماید. وزن سنگ معدن تایید شده توسط SGS ، باید اساس فاکتور فروشنده باشد. نماینده خریدار یا خریدار که توسط فروشنده تأیید شده است، حق دارد در بندر بارگیری حضور داشته باشد.

بند 10: نمونه برداري و تجزيه و تحليل

تجزیه و تحلیل در بارگیری

در هنگام بارگیری هر یک از حمل و نقل، نقشه بردار SGS باید نمونه ها را طبق استانداردهای غالب به دست آورد. نماینده خریدار یا خریدار که توسط فروشنده تأیید شده است، حق دارد در چنین نمونه گیری در هزینه خریدار حضور داشته باشد. در صورت درخواست خریدار، امکان ارائه گواهی نامه (CIQ) نیز وجود دارد.

سنجشگر SGS باید محتوای آهن (Fe) و سایر ترکیبات شیمیایی را به صورت خشک تجزیه و تحلیل کند و ترکیب فیزیکی آن بر اساس استاندارد ISO 4701، گواهی چنین تحلیلی را صادر کند.

هزینه چنین نمونه گیری و تجزیه و تحلیل باید به حساب فروشنده باشد. تجزیه و تحلیل به این ترتیب تعیین خواهد شد مبنای فاکتور فروشنده است.

بند 11: اطلاع از حمل و نقل

فروشنده پس از اتمام بارگیری، مشاوره خریدار را از طریق تلفن / ایمیل / کابل / فکس به صورت زیر آگاه می کند:

1 شماره قرارداد

2 نام کالا

3 ارزش فاکتور

4 وزن ناخالص و بارگیری داده ها

5 شماره و تاریخ بارنامه.

بند 12: فورس ماژور

الف. در صورتیکه تحویل تمام یا هر بخشی از سنگ معدن تحت این قرارداد، ناشی از علت فراتر از کنترل فروشنده و خریدار، مانند جنگ، خصومت، عملیات نظامی، تحریم ها ، خرابکاری، محدودیت های قرنطینه، اعمال دولت، آتش سوزی، انفجار، همه گیری، محاصره، انقلاب، قیام، بسیج، اعتصاب، انفجار، شورش و … به تأخیر بیافتد، فروشنده یا خریدار از مسئولیت اجرای این قرارداد به میزانی که این حوادث مانع شده است، خارج می شوند.

در صورتی که شرایط فورس ماژور که در بند (الف) اعلام شد، رخ دهد، فرد درگیر باید توسط تلفن در اسرع وقت ظرف دو (2) هفته پس از وقوع چنین رویداد، طرف دیگر را با جزئیات رویداد و اسناد مربوطه به آن، در جریان بگذارد و عملکرد خود در تلاش برای جلوگیری از به تاخیر افتادن انجام مسئولیت هایش، توضیح دهد.

طرف درگیر با حوادث که اعلام فورس ماژور نموده است، باید در طول مدت زمان چنین شرایطی با استفاده از بیشترین تلاش خود را برای از سرگیری اجرای تعهدات خود تحت این قرارداد با کمترین تاخیر ممکن انجام دهد و طرف دیگر را در جریان پیشرفت های دقیق کار بگذارد. و یک پیش بینی از حل و فصل چنین رویداد و از سرگیری اجرای تعهدات خود را به وی گزارش نماید.

فروشنده یا خریدار از مسئولیت اجرای این قرارداد (مربوط به محدودیت زمانی انجام مسئولیت) تا زمانی که چنین حادثی مانع شده است، آزاد است. در صورتيکه مدت زمان تعليق اين قرارداد که در اينجا ذکر شده بيش از سه (3) ماه باشد، طرفی که فورس ماژور اعلام نکرده است باید حق لغو این قرارداد با استناد به عدم تحویل و یا تمدید دوره تحویل را با توافق دو جانبه، داشته باشد.

بند 13: جریمه

در صورتی که خریدار در زمان معامله بر اساس بند 7، زمان واریز وجه را به تعویق بیندازد، هر گونه تاخیر در ارائه محصول و هزینه های جانبی تحمیل شده بر فروشنده، به عهده او خواهد بود.

بند 14: اختلاف

کلیه اختلافاتی که بین طرفین بوجود می آیند از تولید، عملکرد تا تحویل، یا اثر این قرارداد یا نقض آن، توسط داوری مطابق با قوانین کشور ایران  داوری و حل و فصل می شود و مجازات که در پی آن اعلام می شود الزام به دو طرف است. محل برگزاری دادگاه داوری، کشور ایران خواهد بود. قرارداد باید توسط قانون ایران اداره و تفسیر شود.

ماده 15عنوان و خطرات:

با توجه به اینکوترمز 2010، طبق شرایط تحویل fob، فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است.

بند 16از دست دادن محموله:

در صورت از دست دادن جزئی از کالا، وزن درج شده در بارنامه و گواهینامه صادر شده توسط شرکت sgs بر روی محموله در بندر بارگیری، پایه برای صورتحساب و پرداخت خواهد بود. و فروشنده مسئولیتی برای این موضوع نخواهد داشت. در چنین شرایطی، خریدار باید مستقیما از طریق شرکت بیمه اقدام نماید.

بند 17اعتبار و اصلاح قرارداد:

این قرارداد زمانی معتبر است که نمایندگان مجاز فروشنده و خریدار آن را تایید و امضاء نمایند. هرگونه تغییر، اصلاح یا اضافه شدن به شرایط و ضوابط این قرارداد زمانی مورد قبول خواهد بود که توسط فروشنده و خریدار به صورت کتبی تأیید شود.

بند 18: حرمت قرارداد

تمام پیشنهادها، مذاکرات و نمایندگان هرکدام از طرفین که قبل از این تاریخ در اینجا اعلام شده اند در این قرارداد ثبت شده اند و هیچ اصلاحیه یا واگذاری امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه بر روی آن موافقت شود.

بند 19: رویه

الف) خریدار و فروشنده موافقت نامه با شرایط و قرارداد مهر و موم شده را امضاء می کنند.

ب) خریدار درصد تعیین شده از هزینه را طبق این قرارداد به عنوان پیش پرداخت، پرداخت می کند.

ج) حمل و نقل و تحویل، طبق قرارداد انجام می شود.

بند 20اطلاعیه

تمام ارتباطات ذکر شده در این قرارداد باید به صورت کتبی باشد. این قرارداد در 20 بند در سه نسخه که هر سه دارای ارزش یکسانی هستند، تنظیم و امضاء شد. یک نسخه از قرارداد تحویل هر کدام از طرفین داده می شود و یک نسخه نزد مرجع امضاء قرارداد، باقی می ماند.

فروشنده                                                                    خریدار

————————————————–                      —————————————————

جهت خرید و فروش این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:

مشاور فروش: خانم لیلا نعمت زاده

راه های ارتباطی:

phone icon شماره تماس: 02147623014

phone icon شماره تماس: 04133660491

phone icon شماره تماس: 09120169267

whatsApp icon پاسخگویی واتساپ(اسکایپ): کلیک کنید

instagram icon اینستاگرام: simurgh_steel_company@

email icon ایمیل: info@simurghsteelco.com

email icon ایمیل: ironore110@gmail.com

instagram icon فیسبوک: ironore110@

instagram icon لینکدین: simurgh-iron-and-steel-company-a68295180@

instagram icon توییتر: CoSimurgh@

تماس با ما