سیمرغ آذربایجان
خانه / شمش فولاد / قیمت شمش فولاد خوزستان کدال

قیمت شمش فولاد خوزستان کدال

قیمت شمش فولاد خوزستان هم اکنون در بورس برابر ۳۱۰۷۷ ریال، در بازار آزاد ۴۲۸۰۰ ریال و تحویل فوب بندرعباس برابر ۳۸۵ دلار بر تن می باشد. بررسی قیمت شمش فولاد خوزستان کدال به عنوان مرجع تعیین قیمت سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن، قیمت گندله سنگ آهن و قیمت آهن اسفنجی در جدول روز قیمت های شاخص انجام می گیرد. موضوع مرجع بودن قیمت شمش فولاد و دلیل عدم مطابقت و برابری سه نرخ اعلام شده شمش فولاد در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

قیمت شمش فولاد خوزستان

چند درصد از قیمت شمش فولاد خوزستان سهم قیمت دستوری محصولات بالادستی فولاد است؟

نسبت و فرمولی که برای تعیین قیمت شمش فولاد در بازار جهانی وجود دارد در این قسمت اعلام می شود.

 • قیمت کنسانتره سنگ آهن ۲۳٫۴ درصد قیمت بیلت فولادی است.
 • قیمت گندله سنگ آهن نیز ۲۷ درصد قیمت بیلت فولادی تعیین می شود.

نکته ای که بیان آن در اینجا ضروری است این است که این رابطه و نسبت ها بین محصولات بالادستی فولاد با شمش فولادی دارند، در بازار ایران متفاوت از بازار جهانی است. می خواهیم نحوه تعیین قیمت محصولات بالادستی بر اساس قیمت شمش فولاد را در زیر بررسی کنیم.

قیمت شمش بلوم فولاد خوزستان

 

ملاک قیمت گذاری در ایران، قیمت شمش فولاد خوزستان است. قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس در جدول عرضه بازار فیزیکی در برخی از روزها اعلام می گردد. این قیمت ملاک تعیین نرخ قیمت محصولات بالادستی مورد اشاره در فوق و البته قیمت آهن اسفنجی است. اینکه قیمت هر کدام از این محصولات با چه فرمولی از قیمت شمش فولاد خوزستان کدال تعیین می گردد را در زیر اشاره می کنیم. همچنین در ادامه مقاله توضیح مختصری از کدال ارائه خواهیم نمود.

قیمت گندله و کنسانتره سنگ آهن

در بازار جهانی قیمت کنسانتره سنگ آهن ۲۳٫۴ درصد قیمت بیلت فولادی است. در ایران قیمت کنسانتره سنگ آهن ۱۶ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان است. آخرین قیمت شمش فولاد خوزستان کدال ۳۱۰۷۷ ریال اعلام شده است. بر این اساس قیمت کنسانتره سنگ آهن حدود نزدیک به ۵۰۰ تومان است چنانچه عرضه کنسانتره در بورس نیز در آخرین عرضه با نرخ نزدیک به همین نرخ بوده است.

قیمت گندله سنگ آهن ۲۳٫۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می شود. بر این اساس قیمت گندله سنگ آهن ۷۳۰۳ ریال می باشد.

ولی قیمت کنسانتره سنگ آهن که بین معدن دار و کارخانه دار مورد مذاکره قرار می گیرد و یا قیمت کنسانتره سنگ آهن ایران در صادرات تحویل فوب بندرعباس، با این نرخ همخوانی ندارد. این موضوع در خصوص قیمت گندله سنگ آهن نیز مطرح است. دلیل این موضوع چیست؟

دو مسئله وجود دارد:

 • عدم همخوانی قیمت دستوری محصولات بالادستی نسبت به شمش فولاد در مقایسه با نسبتی که برای این رابطه در جهان تعریف شده است. در حالیکه می د انیم قیمت کنسانتره صادراتی یا دیگر محصولات بالادستی فولاد در صادرات بر اساس نرخ های جهانی و تحت تاثیر آن تعیین می شود.
 • موضوع دوم که مربوط به معاملات بین معدن داران و کارخانه داران در بازار داخلی است، به موضوع تفاوت قیمت شمش فولاد در بورس و بازار آزاد بر می گردد.

در حقیقت می توانیم این موضوع را مطرح کنیم که چرا ملاک قیمت گذاری ها در ایران با جهان متفاوت است به گونه ای که عدم همخوانی نرخ قیمت های صادراتی با نرخ های حقیقی مورد معامله در بازار داخلی شده است. همچنین موضوع اختلاف قیمت در بورس و بازار آزاد نیز باید بررسی شود که نیاز به اصلاح دارد.

قیمت شمش فولاد خوزستان در بازار آزاد

آیا قیمت شمش فولاد خوزستان در بازار آزاد و متعاقبا قیمت کنسانتره سنگ آهن در بازار آزاد که بین معدن دار و کارخانه دار تعیین می شود، با قیمت های بورس برابری می کند؟

خیر، قیمت های بازار آزاد اغلب اندکی بالاتر از قیمت اعلام شده در بورس است. قیمت شمش فولاد در بورس را در مقاله فوق مورد اشاره قرار دادیم. هم اکنون قیمت شمش فولاد در بازار آزاد حدود ۴۲۸۰ تومان است. بر اساس نسبت ۱۶ درصد چنانچه محاسبه کنیم نرخ قیمت کنسانتره سنگ آهن در محدوده ۶۵۰ الی ۶۸۵ تومان می باشد که دقیقا بین تجار و معدن داران مورد مذاکره می باشد. بر اساس قیمت شمش فولاد در بازار آزاد، قیمت گندله سنگ آهن نیز در محدوده ۱۰۰۵۰ الی ۱۰۴۰۰ ریال تعیین شده است.

قیمت بیلت فولادی

اخیرا موضوع یک که در بالا اشاره کردیم مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات مختصری بر آن انجام شد. به عنوان مثال نسبت قیمت کنسانتره سنگ آهن به قیمت شمش فولاد خوزستان از ۱۳ درصد (قبلا این نسبت صادق بود) به ۱۶ درصد تغییر کرد.

هم اکنون شاخص قیمت کنسانتره سنگ آهن تحویل فوب بندرعباس برابر ۷۴٫۲ دلار است. این عدد در محاسبه ریالی با توجه به نرخ ارز نیما برابر ۸۳۸ تومان می باشد. این درحالیست که قیمت کنسانتره ۶۶ درصد ابلاغشده در داخل کشور حدو ۶۵۷ تومان می باشد. دلیل این تفاوت دقیقا مربوط به تفاوت سیاست قیمت گذاری محصولات بالادستی بر اساس قیمت شمش فولاد در بازار ایران نسبت به جهان می باشد.

اصلاح موارد فوق الذکر می تواند سبب ایجاد سیاست تک نرخ شدن قیمت محصولات گردد.

آخرین قیمت شمش فولاد

آخرین تغییرات حاکی از جهش و رشد قیمت بیلت فولادی و اسلب فولادی در جهان می باشد. شاخص قیمت بیلت فولادی ناحیه cis، همچنین شاخص قیمت بیلت فولادی وارداتی امارات و … هستیم.

چندین دلیل می توان سبب جهش و رشد قیمت بیلت و اسلب فولادی در بازارهای جهانی است.

 • کاهش عملکرد تولید چین در ماه اکتبر از عوامل تحریک قیمت جهانی فولاد بوده است.
 • کاهش نرخ بهره وری فولادسازان که به ۵۶٫۲% کاهش یافته است نیز از دیگر دلایل روند رو به رشد قیمت ها بوده است.
 • جلوگیری از احداث واحدهای فولادسازی جدید توسط دولت چین نیز موضوع دیگری است که تحریک قیمت فولاد را سبب شده است.
 • همچنین افزایش تقاضا برای خرید فولاد در بازار جهانی گزارش شده است. با عبور pmi چین از ۵۴٫۴ و شتاب یافتن ساخت و ساز در چین شاهد افزایش تقاضای خرید فولاد بوده ایم.
 • با وجود افزایش تقاضای خرید فولاد، محدودیت تولید توسط دولت چین بدلیل محدودیت آلودگی هوا و اینکه میزان موجودی میلگرد در انبارهای چین به پایین ترین محدوده تاریخی خود رسیده است، از مهمترین دلایل تحریک قیمت ها است.
 • از طرفی شاهد افزایش قیمت قراضه آهن در ماه گذشته و لذا کاهش تولید فولاد در جهان به روش قوس الکتریکی بوده ایم، این موضوع نیز دلیل دیگری بر افزایش نرخ قیمت فولاد است.
 • افزایش قیمت قراضه وارداتی آمریکا به ترکیه تا عدد ۲۶۸٫۳۲ دلار ادامه یافته است. قیمت قراضه آهن نسبت به هفته گذشته حدود ۱٫۶% و نسبت به ماه نوانبر حدود ۵٫۳% رشد داشته است. قیمت قراضه وارداتی ترکیه بیش از ده هفته متوالی است که افزایشی است. این موضوع تاثیر خود بر قیمت فولاد همزمان با افزایش تقاضای خرید فولاد و همچنین سنگ آهن را گذاشته است.
 • از طرفی اعمال تعرفه آمریکا بر واردات فولاد برزیل سبب افزایش تقاضای خرید از مناطقی نظیر cis، ایران و … شده است. این موضوع نیز بازار جهانی فولاد را تحت تاثیر قرار داده است.

قیمت شمش فولاد صادراتی

جهش نرخ قیمت بیلت و اسلب فولاد صادراتی ایران را اخیرا در شاخص ها شاهد هستیم. شاخص بیلت صادراتی ایران هم اکنون در محدوده ۳۸۵ الی ۳۹۰ دلار قرار دارد. و شاخص اسلب صادراتی ایران هم اکنون ۳۶۰ دلار می باشد. (تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹).

تاثیر مستقیم قیمت بیلت صادراتی ایران و البته قیمت های کنسانتره، گندله و سنگ از بازار جهانی کاملا ممشخص و بدیهی است. آنچه مورد سوال است و نیاز به بررسی دارد این است که قیمت شمش فولاد در بازار داخلی ایران چگونه از قیمت های جهانی تاثیر می پذیرد؟

این موضوع را می خواهیم در ادامه مورد بررسی قرار دهیم. “نحوه قیمت گذاری شمش فولاد در بورس ایران چگونه است؟” این موضوع دقیقا وابسته به شاخص قیمت بیلت فولادی سی آی اس می باشد.

قیمت بیلت فولاد سی آی اس

قیمت بیلت فولاد سی آی اس اندکی بالاتر از شاخص قیمت بیلت فولاد صادراتی ایران هم اکنون با نرخ ۴۱۱ دلار در حال معامله است. اختلاف ۲۶ دلاری قیمت شاخص بیلت دریای سیاه و ایران، پیش بینی رشد بیشتر قیمت بیلت فولادی فوب بنادر ایران را در پی دارد.

قیمت شمش فولاد در بورس بر اساس شاخص قیمت بیلت فولادی سی آی اس تعیین می شود. نسبت دقیق قیمت شمش فولاد در بورس ایران با قیمت بیلت فولادی شاخص سی آی اس بررسی و در مقالات آتی به طور دقیق این موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

افزایش قیمت شمش فولاد

اخیرا شاهد افزایش قیمت شمش فولاد در بازار ایران بوده ایم. این افزایش همراستا با افزایش قیمت بیلت فولادی در بازارهای جهانی بوده است. ولی همزمان با تاثیر بازارهای جهانی بر قیمت شمش فولاد و افزایش آن در بازار کشورمان، اتفاقاتی در اقتصاد ایران رخ داد که برخی کارشناسان آن را موثر بر بازار و صنعت فولاد می دانند و برخی تاثیر و اهمیتی بر روند افزایشی اخیر قیمت فولاد قائل نیستند.

گروه آمار و تحقیق شرکت آهن و فولاد سیمرغ آذربایجان دو موضوع مهم زیر را در دست تحقیق و بررسی دارند، نتیجه تحقیق دو مقاله زیر طی مقالات آتی در دسترس و اطلاع شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

 • موضوع مقاله اول: نحوه تعیین قیمت شمش فولاد در بورس بر اساس شاخص قیمت بیلت فولاد سی آی اس
 • موضوع مقاله دوم: تاثیر تغییر سیاست های اقتصادی ایران همانند تغاییر نرخ بنزین یا نوسان ارز بر صنعت فولاد

كدال فولاد

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران تحت عنوان کدال یک پایگاه اینترنتی است که اطلاعاتی جامع از تمامی شرکت ها بورسی را در بردارد. کلمه کدال codal مخفف عبارت Comprehensive Database Of All Listed Companies می باشد. این سامانه تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می کند. در حقیقت تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف هستند کلیه گزارش های خود را در آن منتضر نمایند. این پایگاه در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ پس از راه اندازی سامانه معاملات آنلاین به وسیله کرگزاری های سازمان بورس، راه اندازی شد.

آدرس سایت کدال: https://www.codal.ir

در ابتدای مقاله از عبارت قیمت شمش فولاد کدال، استفاده کردیم. شاید عیارت کدال برای برخی از دوستان نامفهوم بود. در بخش قبل در خصوص سایت کدال که مرجع دریافت اطلاعات برای تعداد زیادی از فعالان اقتصادی است، به طور مختصر توضیح ارائه دادیم.

قیمت اسلب فولاد خوزستان

اسلب فولاد در زیر مجموعه شمش فولاد قرار می گیرد. شمش فولاد از نظر شکل ظاهری دارای چند نوع است. اسلب فولادی دارای مقطع مستطیلی است. این نوع شمش فولاد با هدف استفاده برای  تولید ورق های فولادی تولید می شود. تصویر اسلب فولادی را در زیر مشاهده می کنید.

 

قیمت اسلب فولاد نیز همانند بیلت فولادی در شاخص های جهانی اعلام می گردد. همانطور که در بالا اشاره کردیم هم اکنون شاخص قیمت اسلب فولادی فوب بندرعباس ایران ۳۶۰ دلار بر تن است. قیمت اسلب فولادی cis نیز هم اکنون برابر ۳۸۵ الی ۳۹۰ دلار بر تن تحویل fob بنادر دریای سیاه می باشد.

قیمت میلگرد به روز

قیمت میلگرد تحت تاثیر قیمت فولاد نیز اخیرا روند رو به افزایش داشته است. نمودار قیمت ها هم اکنون صعودی است.

قیمت میلگرد صادراتی هم اکنون در حدود ۳۷۰ الی ۳۷۵ دلار تحویل ex-work می باشد. قیمت روز میلگرد فولاد سیمرغا برای بازار داخلی نیز برای محصولات شرکت فولاد سیمرغ آذربایجان را  می توانید در زیر مشاهده و بررسی نمایید.

 

ردیفسایز (mm)آنالیزوزن شاخه (kg)سیمرغقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
۱۱۰۸سیمرغ۴۸۰۰۰ 

۲۰۰

۲۱۲۱۱سیمرغ۴۷۱۰۰ 

۲۰۰

۳۱۴۱۵سیمرغ۴۶۶۰۰ 

۲۰۰

۴۱۶۲۰سیمرغتماس بگیرید 

۲۰۰

۵۱۸۲۵سیمرغ۴۶۶۰۰ 

۲۰۰

۶۲۰۳۰سیمرغ۴۶۶۰۰ 

۲۰۰

۷۲۲۳۷سیمرغ۴۶۶۰۰ 

۲۰۰

۸۲۵۴۷سیمرغ۴۶۶۰۰ 

۲۰۰

۹۲۸۵۸سیمرغ۴۶۶۰۰ 

۲۰۰

۱۰۳۲۷۵سیمرغ۴۶۶۰۰ 

۲۰۰

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:
شرکت آهن و فولاد سیمرغ
راه های ارتباطی:
شماره مستقیم مدیر بازرگانی شرکت خانم مهندس نعمت زاده: 09146602486
شماره تلفن ثابت: 04132605249
شماره فکس: 02142694815
آدرس کانال: iron_metals@
پست الکترونیکی: sales@ironmetal.ir
آدرس: ایران، دفتر مرکزی تبریز - دفاتر نمایندگی تهران، اهواز٬ اصفهان و مشهد
اهواز

مطلب پیشنهادی

شمش فولادی یزد – تولید بیلت ۳sp

تولید بیلت فولادی ۳sp در کارخانجات ایران در ابعاد استاندارد ۱۲۵×۱۲۵ ٬ ۱۳۰×۱۳۰ ٬ ۱۵۰×۱۵۰ …

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام: َشرکت آهن و فولاد سیمرغ