قیمت شمش فولاد خوزستان کدال

قیمت شمش فولاد خوزستان هم اکنون در بورس برابر 31077 ریال، در بازار آزاد 42800 ریال و تحویل فوب بندرعباس برابر 385 دلار بر تن می باشد. بررسی قیمت شمش فولاد خوزستان کدال به عنوان مرجع تعیین قیمت سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن، قیمت گندله سنگ آهن و قیمت آهن اسفنجی در جدول روز قیمت های شاخص انجام می گیرد. موضوع مرجع بودن قیمت شمش فولاد و دلیل عدم مطابقت و برابری سه نرخ اعلام شده شمش فولاد در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

قیمت شمش فولاد خوزستان چند درصد از قیمت شمش فولاد خوزستان سهم قیمت دستوری محصولات بالادستی فولاد است؟

نسبت و فرمولی که برای تعیین قیمت شمش فولاد در بازار جهانی وجود دارد در این قسمت اعلام می شود.

 • قیمت کنسانتره سنگ آهن 23.4 درصد قیمت بیلت فولادی است.
 • قیمت گندله سنگ آهن نیز 27 درصد قیمت بیلت فولادی تعیین می شود.

نکته ای که بیان آن در اینجا ضروری است این است که این رابطه و نسبت ها بین محصولات بالادستی فولاد با شمش فولادی دارند، در بازار ایران متفاوت از بازار جهانی است. می خواهیم نحوه تعیین قیمت محصولات بالادستی بر اساس قیمت شمش فولاد را در زیر بررسی کنیم.

قیمت شمش بلوم فولاد خوزستان

ملاک قیمت گذاری در ایران، قیمت شمش فولاد خوزستان است. قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس در جدول عرضه بازار فیزیکی در برخی از روزها اعلام می گردد. این قیمت ملاک تعیین نرخ قیمت محصولات بالادستی مورد اشاره در فوق و البته قیمت آهن اسفنجی است. اینکه قیمت هر کدام از این محصولات با چه فرمولی از قیمت شمش فولاد خوزستان کدال تعیین می گردد را در زیر اشاره می کنیم. همچنین در ادامه مقاله توضیح مختصری از کدال ارائه خواهیم نمود.

قیمت گندله و کنسانتره سنگ آهن در بازار جهانی قیمت کنسانتره سنگ آهن 23.4 درصد قیمت بیلت فولادی است. در ایران قیمت کنسانتره سنگ آهن 16 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان است. آخرین قیمت شمش فولاد خوزستان کدال 31077 ریال اعلام شده است. بر این اساس قیمت کنسانتره سنگ آهن حدود نزدیک به 500 تومان است چنانچه عرضه کنسانتره در بورس نیز در آخرین عرضه با نرخ نزدیک به همین نرخ بوده است.

قیمت گندله سنگ آهن 23.5 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می شود. بر این اساس قیمت گندله سنگ آهن 7303 ریال می باشد.

ولی قیمت کنسانتره سنگ آهن که بین معدن دار و کارخانه دار مورد مذاکره قرار می گیرد و یا قیمت کنسانتره سنگ آهن ایران در صادرات تحویل فوب بندرعباس، با این نرخ همخوانی ندارد. این موضوع در خصوص قیمت گندله سنگ آهن نیز مطرح است. دلیل این موضوع چیست؟

دو مسئله وجود دارد:

 • عدم همخوانی قیمت دستوری محصولات بالادستی نسبت به شمش فولاد در مقایسه با نسبتی که برای این رابطه در جهان تعریف شده است. در حالیکه می د انیم قیمت کنسانتره صادراتی یا دیگر محصولات بالادستی فولاد در صادرات بر اساس نرخ های جهانی و تحت تاثیر آن تعیین می شود.
 • موضوع دوم که مربوط به معاملات بین معدن داران و کارخانه داران در بازار داخلی است، به موضوع تفاوت قیمت شمش فولاد در بورس و بازار آزاد بر می گردد.

در حقیقت می توانیم این موضوع را مطرح کنیم که چرا ملاک قیمت گذاری ها در ایران با جهان متفاوت است به گونه ای که عدم همخوانی نرخ قیمت های صادراتی با نرخ های حقیقی مورد معامله در بازار داخلی شده است. همچنین موضوع اختلاف قیمت در بورس و بازار آزاد نیز باید بررسی شود که نیاز به اصلاح دارد.

قیمت شمش فولاد خوزستان در بازار آزاد آیا قیمت شمش فولاد خوزستان در بازار آزاد و متعاقبا قیمت کنسانتره سنگ آهن در بازار آزاد که بین معدن دار و کارخانه دار تعیین می شود، با قیمت های بورس برابری می کند؟

خیر، قیمت های بازار آزاد اغلب اندکی بالاتر از قیمت اعلام شده در بورس است. قیمت شمش فولاد در بورس را در مقاله فوق مورد اشاره قرار دادیم. هم اکنون قیمت شمش فولاد در بازار آزاد حدود 4280 تومان است. بر اساس نسبت 16 درصد چنانچه محاسبه کنیم نرخ قیمت کنسانتره سنگ آهن در محدوده 650 الی 685 تومان می باشد که دقیقا بین تجار و معدن داران مورد مذاکره می باشد. بر اساس قیمت شمش فولاد در بازار آزاد، قیمت گندله سنگ آهن نیز در محدوده 10050 الی 10400 ریال تعیین شده است.

قیمت بیلت فولادی اخیرا موضوع یک که در بالا اشاره کردیم مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات مختصری بر آن انجام شد. به عنوان مثال نسبت قیمت کنسانتره سنگ آهن به قیمت شمش فولاد خوزستان از 13 درصد (قبلا این نسبت صادق بود) به 16 درصد تغییر کرد.

هم اکنون شاخص قیمت کنسانتره سنگ آهن تحویل فوب بندرعباس برابر 74.2 دلار است. این عدد در محاسبه ریالی با توجه به نرخ ارز نیما برابر 838 تومان می باشد. این درحالیست که قیمت کنسانتره 66 درصد ابلاغشده در داخل کشور حدو 657 تومان می باشد. دلیل این تفاوت دقیقا مربوط به تفاوت سیاست قیمت گذاری محصولات بالادستی بر اساس قیمت شمش فولاد در بازار ایران نسبت به جهان می باشد.

اصلاح موارد فوق الذکر می تواند سبب ایجاد سیاست تک نرخ شدن قیمت محصولات گردد.

آخرین قیمت شمش فولاد آخرین تغییرات حاکی از جهش و رشد قیمت بیلت فولادی و اسلب فولادی در جهان می باشد. شاخص قیمت بیلت فولادی ناحیه cis، همچنین شاخص قیمت بیلت فولادی وارداتی امارات و … هستیم.

چندین دلیل می توان سبب جهش و رشد قیمت بیلت و اسلب فولادی در بازارهای جهانی است.

 • کاهش عملکرد تولید چین در ماه اکتبر از عوامل تحریک قیمت جهانی فولاد بوده است.
 • کاهش نرخ بهره وری فولادسازان که به 56.2% کاهش یافته است نیز از دیگر دلایل روند رو به رشد قیمت ها بوده است.
 • جلوگیری از احداث واحدهای فولادسازی جدید توسط دولت چین نیز موضوع دیگری است که تحریک قیمت فولاد را سبب شده است.
 • همچنین افزایش تقاضا برای خرید فولاد در بازار جهانی گزارش شده است. با عبور pmi چین از 54.4 و شتاب یافتن ساخت و ساز در چین شاهد افزایش تقاضای خرید فولاد بوده ایم.
 • با وجود افزایش تقاضای خرید فولاد، محدودیت تولید توسط دولت چین بدلیل محدودیت آلودگی هوا و اینکه میزان موجودی میلگرد در انبارهای چین به پایین ترین محدوده تاریخی خود رسیده است، از مهمترین دلایل تحریک قیمت ها است.
 • از طرفی شاهد افزایش قیمت قراضه آهن در ماه گذشته و لذا کاهش تولید فولاد در جهان به روش قوس الکتریکی بوده ایم، این موضوع نیز دلیل دیگری بر افزایش نرخ قیمت فولاد است.
 • افزایش قیمت قراضه وارداتی آمریکا به ترکیه تا عدد 268.32 دلار ادامه یافته است. قیمت قراضه آهن نسبت به هفته گذشته حدود 1.6% و نسبت به ماه نوانبر حدود 5.3% رشد داشته است. قیمت قراضه وارداتی ترکیه بیش از ده هفته متوالی است که افزایشی است. این موضوع تاثیر خود بر قیمت فولاد همزمان با افزایش تقاضای خرید فولاد و همچنین سنگ آهن را گذاشته است.
 • از طرفی اعمال تعرفه آمریکا بر واردات فولاد برزیل سبب افزایش تقاضای خرید از مناطقی نظیر cis، ایران و … شده است. این موضوع نیز بازار جهانی فولاد را تحت تاثیر قرار داده است.

قیمت شمش فولاد صادراتی جهش نرخ قیمت بیلت و اسلب فولاد صادراتی ایران را اخیرا در شاخص ها شاهد هستیم. شاخص بیلت صادراتی ایران هم اکنون در محدوده 385 الی 390 دلار قرار دارد. و شاخص اسلب صادراتی ایران هم اکنون 360 دلار می باشد. (تاریخ 11 دسامبر 2019).

تاثیر مستقیم قیمت بیلت صادراتی ایران و البته قیمت های کنسانتره، گندله و سنگ از بازار جهانی کاملا ممشخص و بدیهی است. آنچه مورد سوال است و نیاز به بررسی دارد این است که قیمت شمش فولاد در بازار داخلی ایران چگونه از قیمت های جهانی تاثیر می پذیرد؟

این موضوع را می خواهیم در ادامه مورد بررسی قرار دهیم. “نحوه قیمت گذاری شمش فولاد در بورس ایران چگونه است؟” این موضوع دقیقا وابسته به شاخص قیمت بیلت فولادی سی آی اس می باشد.

قیمت بیلت فولاد سی آی اس قیمت بیلت فولاد سی آی اس اندکی بالاتر از شاخص قیمت بیلت فولاد صادراتی ایران هم اکنون با نرخ 411 دلار در حال معامله است. اختلاف 26 دلاری قیمت شاخص بیلت دریای سیاه و ایران، پیش بینی رشد بیشتر قیمت بیلت فولادی فوب بنادر ایران را در پی دارد.

قیمت شمش فولاد در بورس بر اساس شاخص قیمت بیلت فولادی سی آی اس تعیین می شود. نسبت دقیق قیمت شمش فولاد در بورس ایران با قیمت بیلت فولادی شاخص سی آی اس بررسی و در مقالات آتی به طور دقیق این موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

افزایش قیمت شمش فولاد اخیرا شاهد افزایش قیمت شمش فولاد در بازار ایران بوده ایم. این افزایش همراستا با افزایش قیمت بیلت فولادی در بازارهای جهانی بوده است. ولی همزمان با تاثیر بازارهای جهانی بر قیمت شمش فولاد و افزایش آن در بازار کشورمان، اتفاقاتی در اقتصاد ایران رخ داد که برخی کارشناسان آن را موثر بر بازار و صنعت فولاد می دانند و برخی تاثیر و اهمیتی بر روند افزایشی اخیر قیمت فولاد قائل نیستند.

گروه آمار و تحقیق شرکت آهن و فولاد سیمرغ آذربایجان دو موضوع مهم زیر را در دست تحقیق و بررسی دارند، نتیجه تحقیق دو مقاله زیر طی مقالات آتی در دسترس و اطلاع شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

 • موضوع مقاله اول: نحوه تعیین قیمت شمش فولاد در بورس بر اساس شاخص قیمت بیلت فولاد سی آی اس
 • موضوع مقاله دوم: تاثیر تغییر سیاست های اقتصادی ایران همانند تغاییر نرخ بنزین یا نوسان ارز بر صنعت فولاد

كدال فولاد

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران تحت عنوان کدال یک پایگاه اینترنتی است که اطلاعاتی جامع از تمامی شرکت ها بورسی را در بردارد. کلمه کدال codal مخفف عبارت Comprehensive Database Of All Listed Companies می باشد. این سامانه تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می کند. در حقیقت تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف هستند کلیه گزارش های خود را در آن منتضر نمایند. این پایگاه در سال 1386 و 1387 پس از راه اندازی سامانه معاملات آنلاین به وسیله کرگزاری های سازمان بورس، راه اندازی شد.

آدرس سایت کدال: https://www.codal.ir

در ابتدای مقاله از عبارت قیمت شمش فولاد کدال، استفاده کردیم. شاید عیارت کدال برای برخی از دوستان نامفهوم بود. در بخش قبل در خصوص سایت کدال که مرجع دریافت اطلاعات برای تعداد زیادی از فعالان اقتصادی است، به طور مختصر توضیح ارائه دادیم.

قیمت اسلب فولاد خوزستان اسلب فولاد در زیر مجموعه شمش فولاد قرار می گیرد. شمش فولاد از نظر شکل ظاهری دارای چند نوع است. اسلب فولادی دارای مقطع مستطیلی است. این نوع شمش فولاد با هدف استفاده برای تولید ورق های فولادی تولید می شود. تصویر اسلب فولادی را در زیر مشاهده می کنید.

قیمت اسلب فولاد نیز همانند بیلت فولادی در شاخص های جهانی اعلام می گردد. همانطور که در بالا اشاره کردیم هم اکنون شاخص قیمت اسلب فولادی فوب بندرعباس ایران 360 دلار بر تن است. قیمت اسلب فولادی cis نیز هم اکنون برابر 385 الی 390 دلار بر تن تحویل fob بنادر دریای سیاه می باشد.

قیمت میلگرد به روز قیمت میلگرد تحت تاثیر قیمت فولاد نیز اخیرا روند رو به افزایش داشته است. نمودار قیمت ها هم اکنون صعودی است.

قیمت میلگرد صادراتی هم اکنون در حدود 370 الی 375 دلار تحویل ex-work می باشد. قیمت روز میلگرد فولاد سیمرغا برای بازار داخلی نیز برای محصولات شرکت فولاد سیمرغ آذربایجان را می توانید در زیر مشاهده و بررسی نمایید.

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) سیمرغ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۸ سیمرغ 48000 ۲۰۰
۲ ۱۲ ۱۱ سیمرغ 47100 ۲۰۰
۳ ۱۴ ۱۵ سیمرغ 46600 ۲۰۰
۴ ۱۶ ۲۰ سیمرغ تماس بگیرید ۲۰۰
۵ ۱۸ ۲۵ سیمرغ 46600 ۲۰۰
۶ ۲۰ ۳۰ سیمرغ 46600 ۲۰۰
۷ ۲۲ ۳۷ سیمرغ 46600 ۲۰۰
۸ ۲۵ ۴۷ سیمرغ 46600 ۲۰۰
۹ ۲۸ ۵۸ سیمرغ 46600 ۲۰۰
۱۰ ۳۲ ۷۵ سیمرغ 46600 ۲۰۰

به طور خلاصه گزارش آماری تولید فولاد میانی کشور در سال ۹۸ , با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۷، به ۲۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تن رسید. تولید محصولات فولادی نیز با رشد ۶ درصدی به ۲۰ میلیون و ۱۸۲ هزار تن رسید. صادرات فولاد ایران نیز در سال ۹۸، رشد قابل توجه ۲۲ درصدی را تجربه کرده است.

از این رو میتوان به ۲۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تن فولاد میانی تولیدشده در سال ۹۸، حدود ۱۶.۸ میلیون تن مربوط به بیلت و بلوم و حدود ۱۰.۴ میلیون تن مربوط به اسلب اشاره کرد. که متقابلا تولید بیلت و بلوم فولادی در سال ۹۸، رشد قابل توجه ۱۸ درصدی را تجربه کرده اما تولید اسلب نسبت به سال ۹۷، رشدی نداشته است.

قیمت فولاد خوزستان متاثر از قیمت بازارهای جهانی است.

قیمت شمش فولاد خوزستان کدال

انواع گرید های شمش فولادی

انواع گرید های شمش فولادی گرید های شمش فولادی متنوعی تولید می شود که معروف ترین آن ها ۳sp و ۵sp است. این دو گرید متعلق به استاندارد روسی GOST380 هستند که در تولید شمش فولادی مورد استفاده قرار می گیرد. در زیر به تفاوت های شمش فولادی ۳sp و ۵sp اشاره می کنیم.

شمش فولادی ۳sp انعطاف پذیری بیشتری نسبت به شمش فولادی ۵sp دارد.

شمش فولادی ۳sp گران تر از شمش فولادی ۵sp است.

میزان عناصر آلیاژی شمش فولادی sp3 کمتر از شمش فولادی sp5 است.

شمش فولادی sp3 معمولا در ساخت نبشی، ناودانی و میلگرد با سایزکوچک و شمش فولادی sp5 در تولید کلاف و میلگرد تا سایز ۲۵ مورد استفاده قرار میگیرد.

مهم ترین نکته در تولید میلگرد، میزان کربن موجود در شمشی است که می خواهیم از آن میلگرد تولید کنیم. برای تولید میلگرد با سایز ۴۰ – ۱۴ از شمشی که میزان کربن آن ۳۵ – ۳۰ درصد است، استفاده میشود. برای سایز های کوچک تر هم از شمش فولادی کم کربن استفاده می کنند تا انعطاف پذیری مورد نظر را تامین کند. در تولید میگرد با سایز کوچک معمولا از شمش ۱۲۰ و ۱۳۰ و در تولید میلگرد با سایز بزرگ از شمش ۱۵۰ استفاده می شود. همچنین در تولید میلگرد های ساختمانی استفاده از بیلت و در تولید میلگرد های صنعتی استفاده از بلوم متداول است.

بهترین شمش فولادی که استحکام بالاتری نیز دارد و منعطف است 3spاست.

کاربرد شمش فولاد چیست؟

کاربرد شمش فولاد چیست؟ فرآیند شمش‌ریزی به دو روش ریخته‌گری پیوسته و دستی(تکباری)، پس‌از به دست آمدن مذاب فولاد خام با استفاده از فولادسازی در کوره قوس الکتریکی (EAF) و یا کنورتور صورت می‌گیرد. انجماد شمش و ریزساختار (نظم داخلی) قطعه، در مرحله ریخته ‌گری انجام می‌شود، بنابراین نحوه‌ ریخته‌گری و قالب شمش از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات وابسته به این مرحله است.

بلوم و بیلت معمولا در تولید تیرآهن، مفتول، میلگرد (ساده و آجدار)، نبشی و ناودانی و سپری ( فابریک)، لوله‌‌های بدون درز و مانیسمان و سایر مقاطع کاربرد دارد.

کاربرد شمش فولاد تختال، از مهم‌ ترین محصولات فولاد خام و به‌عنوان ماده‌ اولیه‌ فرایند های نورد گرم و سرد، در ساخت ورق‌های فلزی، صفحه، نوار های فلزی، کلاف و کویل‌ها و همچنین ساخت لوله‌های درزدار، تیوب‌ ها، نبشی و ناودانی پرسی است.

کاربرد شمش فولاد در گستره صنایع مختلف فراوان است.

همه چیز درباره شمش فولاد خوزستان

همه چیز درباره شمش فولاد خوزستان شمش‌ها (ingot) قطعاتی مستطیل شکل با طول حداکثر 2 متر و سطح مقطع ذوزنقه‌ ای هستند. این سطح مقطع ذوزنقه ‌ای به سبب قالب ‌گیری دستی، خروج آسان از قالب و حمل و نقل آسان است.

نام دیگر انواع بلوم، بیلت یا اسلب در صنایع شمش است. شمش ‌ها دارای گرید های مختلفی از جمله 3SP-5SP (استاندارد روسی)، St37-St52 (استاندارد DIN آلمان) هستند. برخی خواص مکانیکی شمش‌ ها مانند انعطاف ‌پذیری، خمش، کشش و پیچش، براساس میزان عناصر مختلف موجود در آلیاژ های فولاد تعیین شده و در مصارف خاص کاربرد دارند.

هدف فرآیند شمش سازی در اثر انجماد فلز مذاب در قالب انجام می‌ شود و یکی از فرایند های میانی نورد فولاد ها (ماده‌ اولیه‌ صنایع پایین‌دستی) 2 چیز است. این اهداف شکل و اندازه شمش و نحوه‌ شمش‌ ریزی در قالب و انجماد مذاب داخل قالب است، زیرا خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات نهایی به آن وابسته است. بعد از تبدیل سنگ آهن به فولاد خام یا آهن اسفنجی، پس از فولادسازی و تهیه مذاب فولاد در کوره‌ القایی و یا کنورتور، شمش فولاد به عنوان یک محصول با ابعاد و اشکال مختلف و متنوع و برای کاربرد های متنوع عرضه می ‌شود.

در ایران کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، چادرملو با استفاده از روش کوره قوس الکتریکی فولاد خام را تولید کرده و عملیات شمش‌سازی بخصوص ساخت تختال و ورق‌های فلزی را انجام می ‌دهند. فولاد مبارکه به‌طور انحصاری تولید اسلب را بر عهده دارد ولی سایر کارخانه‌ های شرکت ملی فولاد ایران و فولاد خوزستان، همه‌ ی انواع بلوم، بیلت و اسلب تولید می‌کنند.

ذوب آهن اصفهان نیز از روش سنتی تولید فولاد یعنی استفاده از کوره‌ی بلند جهت احیاء غیر مستقیم آهن بهره می ‌برد. ذوب آهن با ظرفیت فعلی تنها به تولید بلوم اقدام می‌کند. سایر کارگاه‌های کوچک و بزرگ در سطح کشور نیز برای رسیدن به فولاد خام از کوره‌های القایی استفاده می‌کنند.

شمش فولاد در جهان به روشهای مختلف تولید می شود ولی در ایران بیشتر به روش شمش ریزی پیوسته انجام می شود.

کارخانه تولیدی فولاد خوزستان

کارخانه تولیدی فولاد خوزستان بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد خام در کشور میباشد و یکی از بنگاه های پیشرو اقتصادی که در عرصه های ملی و منطقه ای صنعت فولاد حضوری فعال دارد.

این شرکت با وسعت 3/8 کیلومتر مربع، در مجاورت شهر اهواز، مرکز استان خوزستان درجنوب غربی کشور، واقع شده است.

کارخانه فولاد خوزستان اولین مجتمع تولید آهن و فولاد کشور به روش احیاء مستقیم و کوره قوس الکتریکی است که در 12 فروردین سال 1368 به دست مبارک مقام معظم رهبری در زمان مسئولیت ریاست جمهوری ایشان افتتاح گردید.

طی بیست و هفت سال تلاش کارکنان و متخصصین زبردست این صنعت، فولاد خوزستان طرح های توسعه را در فاز اول تا 2/4 و در فاز دوم تا 3/2 میلیون تن و هم اکنون بالای سه میلیون و هشتصد هزارتن محقق ساخته است.در پایان فاز چهارم توسعه ،ظرفیت تولید این شرکت به 5/2 میلیون تن در سال خواهد رسید.

در طول این سال ها شرکت فولاد خوزستان همواره متعهد به کیفیت و خدمت به مشتری بوده و دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت موید این واقعیت است.

قیمت گذاری شمش فولاد در قیمت بلیت صادراتی و قیمتهای کنسانتره، گندله و سنگ آهن ایران موثر است.

صفر تا صد شمش فولاد

صفر تا صد شمش فولاد شمش فولاد محصولات مستطیلی شکلی در سطوح مقاطع هستند. به دلیل اینکه با قالب گیری دستی انجام می گیرد به راحتی از قالب بیرون می آورند و به راحتی جا به جا می کنند و به صورت ذوزنقه در آورده و هر شاخه طولی در حدود ۲ متر دارند. شمش فولاد بیشتر در کارگاههای کوچک ساخته می شوند.

بعد از استخراج کردن سنگ آهن از معدن ، فلز آهن استخراج می شوند که با روشهای مختلفی به دست می آیند. روشهای تولید فولاد عبارتند از:

روش کوره بلند: در این روش که روش مرسومی در جهان برای تولید فولاد می باشد سنگ آهن پس از عبور از مرحله گندله سازی با کک و آهک در کوره بلند ریخته می شوند و آهن خام یا چدن با کربن ۲ درصد تولید می شود .

پس از این مرحله آهن در کوره کنورتور و توسط دمش اکسیژن، تبدیل به فولاد مذاب می شوند دمش اکسیژن سبب کاهش مقدار عناصر می شود و مواد مذاب بعد از رسیدن به ترکیب شیمیایی توسط پاتیل به قسمت ریخته گری انتقال داده می شود.

در قسمت ریخته گری به وسیله تکنولوژی ریخته گری پیوسته مذاب به شمش فولادی تبدیل می شود.

• روش احیا مستقیم: در روش مرسوم در ایران روش احیا مستقیم می باشد که با استفاده از سوختن گاز طبیعی در کوره ها انجام می گیرد .

خروجی کوره احیا مستقیم ، آهنی اسفنجی می باشد که به شکل بریکت استفاده می شود آهن قراضه را با سبدهای ویژه این کار، در کوره قوس الکتریکی ریخته و آهن بریکت اسفنجی را با موادی مثل کک ، آهک و… از قسمت بالا به کوره می افزایند.

شارژ کوره با حرارت قوس الکتریکی ذوب می شوند و بعد از بررسی ترکیب شیمیایی ، آن را به حالت موردنظر می رسانند. در مرحله بعد فولاد مذاب بعد از اینکه از ناخالصی جدا شد با پاتیلهای حمل مواد مذاب به بخش ریخته گری می برند .

در این واحد نیز مواد مذاب را در ظرفی به نام تاندیش ریخته و آن را در قالب مسی آب گرد قرار می دهند و روی غلتک با پاشیدن مقداری آب، آن را خنک می کنند و شمش منجمد شده به دست می آورند و بعد از آن ، آنها را به اندازه های مورد نیاز می برند به وسیله این روش انواع شمش فولادی را تولید می کنند.

• روش کوره تونلی: در روش کوره تونلی ، آهن را در حالت جامد و به وسیله کربن احیا می کنند این شیوه به نسبت روشهای قبلی روش جدیدتری می باشد و این روش در دستورکار کشور ما قرار دارد ولی هنوز تولید کننده بزرگی از آن استفاده نمی کند.

پس از آنکه مواد مذاب فولادی در کوره قوس الکتریکی یا کنورتور تولید شد شمش ریزی به دو روش دستی و پیوسته انجام می گیرد.

روش شمش ریزی دستی یا تکباری: در این روش مواد مذاب به وسیله پاتیل به قالب انتقال داده می شود و برای هر شمش یه قالب جدا مورد نیاز است تا مواد مذاب به حالت انجماد دربیایند.

• روش شمش ریزی پیوسته، فابریک، CCM: فلز مذاب در سیستم آبگرد خنک شده و همزمان تکه های تولید شده جامد قبلی ، از قالب بیرون کشیده می شوند اگر در فرایند شمش ریزی شمش منجمد شده به طور مداوم بریده شوند و تا زمانی که مواد مذاب وجود دارد ادامه پیدا کند به آن شمش ریزی مداوم می گویند این روش به لحاظ سرعت و صرفه اقتصادی در کشور ما رایجتر است.

آیا میدانید کاربرد شمش فولاد چیست؟

آیا میدانید کاربرد شمش فولاد چیست؟ یکی از کاربردهای شمش راحت کردن حمل و نقل محصولات فلزی است . بعد از اینکه شمش فولاد تولید شدند به کارخانه های فولادی سراسر کشور ایران فرستاده می شوند تا استفاده گسترده تری از این محصول انجام بگیرد و محصولات دیگری با آن تولید شوند.

از شمش در ساخت خیلی از مقاطع فولادی مثل پروفیل باز و بسته مورد استفاده قرار می گیرد.کاربردهای دیگر شمش عبارتند از:

• بلیت فولادی: از بلیت فولادی برای تولید تیرآهن ، میلگرد، نبشی و لوله فولادی و…مورد استفاده می باشد.

• بلوم فولادی: در تولید بازه گسترده ی از مقاطع فولادی از بلوم فولادی بهره می گیرند کاربردهای بلوم و بلیت تقریبا شبیه هم است و انواع لوله های فولادی همچون لوله مانیسمان گازی و مفتول و میلگرد در گریدهای متنوع می سازند.

• اسلب یا تختال فولادی: از مهمترین فولادها فولاد اسلب می باشد و کاربرد بسیار گسترده ای در صنایع مختلف دارند و به انواع نورد گرم و سرد تقسیم می شوند و در واقع پایه اصلی ساخت بازه گسترده ای از محصولات فولادی می باشند و در ساخت انواع پروفیل ، ورق، میلگرد و لوله کاربرد فراوانی دارند.

فرق شمش فولاد 3sp و 5sp چیست؟

فرق شمش فولاد 3sp و 5sp چیست؟ در تولید سازه های مختلف میزان کربن و آنالیز آن بسیار مهم است شمش فولادی با توجه به مقدار کربن موجود در آن دارای گریدهای متفاوت 3sp و 5sp می باشند و هر کدام دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود هستند.

شمش فولاد 3sp دارای انعطاف زیادی است و در صنعتی که به خمش و انعطاف نیاز است استفاده می شود و البته قیمت آن نیز گرانتر است.

شمش فولاد 5sp دارای انعطاف کمتر و مورد استفاده در ساخت سازه هایی مناسب است که نیرو و فشار زیادی را قرار نیست تحمل کنند قیمت آن از نوع قبلی ارزانتر است.

فروش شمش فولاد خوزستان در تناژ بالا

فروش شمش فولاد خوزستان در تناژ بالا فروش شمش فولاد خوزستان در تناژ بالا انجام می گیرد و ملاک قیمت گذاری در کشورمان از قیمت شمش فولاد خوزستان می باشد. همچنین ملاک تعیین قیمت فولاد ، قیمت محصولات مربوط به آن و آهن اسفنجی می باشد.

قیمت شمش فولاد در بازارهای آزاد گرانتر از قیمت اعلام شده ما می باشد. چندین عامل باعث افزایش قیمت آن می شود و بازارهای جهانی نیز با افزایش قیمت بلیت فولادی همراه است .

با این جال عرضه فولاد با حجم کلی و عمده در شرکت ما به صرفه تر از بازار است شما می توانید برای خرید آن به مرکز فروش ما مراجعه کنید و آن را با قیمت پائینتر از بازار از ما تهیه کنید. ‌

چون واسطه ای بین فروشنده و مصرف کننده وجود ندارد قیمت تمام شده فولاد بسیار ارزانتر محاسبه می شود. همچنین می توانید با استفاده از درگاههای ایتترنتی ما ، محصول مورد نیاز را تهیه کنید. همکاران پرتلاش ما در اسرع وقت آن را به آدرسی که شما تعیین می کنید ارسال می کنند .

جهت خرید و فروش این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:

مشاور فروش: خانم لیلا نعمت زاده

راه های ارتباطی:

phone icon شماره تماس: 02147623014

phone icon شماره تماس: 04133660491

phone icon شماره تماس: 09120169267

whatsApp icon پاسخگویی واتساپ(اسکایپ): کلیک کنید

instagram icon اینستاگرام: simurgh_steel_company@

email icon ایمیل: info@simurghsteelco.com

email icon ایمیل: ironore110@gmail.com

instagram icon فیسبوک: ironore110@

instagram icon لینکدین: simurgh-iron-and-steel-company-a68295180@

instagram icon توییتر: CoSimurgh@

2

 1. چه مطالب کامل و جامعی . ممنون که واسه مردم همه چیزو شفاف سازی میکنید و برای علاقه مندان به این عرصه مطلب میذارید.

تماس با ما